انواع روش های پرداخت در سایت ارین لایت

با خرید از سایت ارین لایت شما میتوانید با انواع رایج پرداخت خرید خود رو به راحتی انجام بدهید.

1.روش اول خرید از ما رایج ترین روش است. که همان پرداخت به صورت انلاین در داخل خود سایت ارین لایت میباشد.که پرداخت شما توسط درگاه ایمن بانک ملت انجام میشود.

در روش پرداخت در درگاه سایت در لحظه نهایی شدن خرید شما از طریق سیستم ما با اطلاع داد شده و در همان لحظه اول پشتیبانی سایت اقدام به پردازش و بسته بندی و ارسال کار شما برمیاید.

2.روش دیگر ما ارسال کالا درب منزل و سپس دریافت مبلغ کالا میباشد.

در روش دوم  به علت اطمینان از عدم کنسل کردن سفارش از طریق مشتری مبلغ 20 درصد از خرید توسط پشتیبانی سایت به روش واریز به شماره کارت ارسالی ما دریافت شده و سپس بعد از واریز پیش پرداخت بار ارسال شده و سپس بعد از دریافت محصول نزد شما مابقی مبلغ دریافت میشود.
شماره کارت ما  6037697476993081    به نام امین محمد صالح
شماره کارت ما 6221061213539861    به نام امین محمد صالح