آرشیو برچسب های: لومن

لومن چیست ؟

لومن به چه معناست ؟ لومن چیست در تعاریف علمی لومن  به صورت واحد سنجش روشنایی در سیستم بین المللی SI معرفی شده است که برابر است با میزان نوری که توسط منبع نور به صورت یک نواخت انتشار می‌یابد. همچنین در این مقاله گفتیم که لومن یعنی روشنایی ولی وات چنین معنی‌ای نمی‌دهد. وات […]